BẢNG GIÁ TẤM POLYCARBONATE ĐẶC HÀN QUỐC
Dòng tấm NAEHOO SHEET sản xuất tại Hàn Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO9001, ISO14001, KSM3811, Q Mark, UL94,...
Được phủ UV trên 2 bề mặt tấm. Bảo hành 10 năm.
  Qui cách ĐVT Độ dày Đơn giá  Ghi chú
Dạng cuộn 2m*20m M2 3mm 528.000
1.22m*30m
1.52m*20m
M2 3mm 528.000   
2m*20m M2 3mm 528.000   
2m*20m M2 4.5mm 853.600
Dạng tấm  1.22m*2.44m Tấm 3mm 1.571.900
  
  
1.22m*2.44m Tấm 5mm 2.948.000
1.22m*2.44m Tấm 6mm Liên hệ
1.22m*2.44m Tấm 8mm Liên hệ
1.22m*2.44m Tấm 10mm Liên hệ
1.22m*2.44m Tấm 12mm Liên hệ
0932 066 699