BẢNG GIÁ TẤM POLYCARBONATE RỖNG HÀN QUỐC
Dòng tấm NAEHOO SHEET sản xuất tại Hàn Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO9001, ISO14001, KSM3811, Q Mark, UL94,...
Được phủ UV trên 2 bề mặt tấm. Bảo hành 10 năm.
Cấu trúc Qui cách ĐVT Độ dày Đơn giá  Ghi chú
Hai lớp
2.1m*5.8m Tấm 6mm 2.392.500
    
   
2.1m*5.8m Tấm 10mm 3.492.500
     
   
Ba lớp 
2.1m*5.8m Tấm 16mm 5.366.900     
  
1m*5.8m Tấm 16mm 5.366.900     
Bảy lớp
Khổ rộng 0.5m Tấm 40mm Liên hệ    
0932 066 699