Những dòng tấm PC chất lượng sẽ hoạt động tốt trong nhiều năm sử dụng, và vấn đề cốt lõi là một công trình được xem là hoạt động tốt thì từ vật tư chính cho đến phụ kiện phải có sự tương thích và hỗ trợ lẫn nhau. Đối với những mái có diện tích lớn thì liên kết giữa các tấm lại với nhau là rất quan trọng.
Nhằm đảm bảo được công năng sử dụng của tấm theo thời gian và tính thẩm mỹ của công trình. 
Dựa trên những đặc tính của Polycarbonate, chúng tôi nghiên cứu và phát triển những dòng phụ kiện liên kết với những tính năng tương thích và linh hoạt cho nhiều loại mái khác nhau.

Nẹp nhôm Profile

Chúng tôi phát triển nhiều dòng về hệ nẹp Profile từ những hệ nẹp nhập khẩu cho đến những hệ nẹp do chúng tôi tự thiết kế và sản xuất. Để đáp ứng được những nhu cầu lắp đặt về: Độ chịu tải, chịu thời tiết, chống dột, tính thẩm mỹ,...Hiện tại chúng tôi có 3 hệ Profile:
 

 Nẹp nhôm profile GF01


 

 Nẹp nhôm profile GF02 

 Nẹp nhôm profile GF03


   

Bảng giá nhôm Profile: